Mihin sähkönsiirtomaksujasi käytetään?

Heinäkuusta 2018 alkaen Keuruun Sähkön siirtohinnat nousevat keskimäärin 4,7 %. Miksi siirtohinnat nousevat, ja mihin siirtomaksuja käytetään? Jotta hintojen muutos harmittaisi vähemmän, vastamme näihin kysymyksiin.


Mistä siirtomaksu koostuu?

Kuluttaja-asiakkaan siirtolaskusta noin 25 % on sähköveroa, vajaa 14 % on arvonlisäveroa ja 60 % on itse siirtomaksua. Siirtomaksuilla sähköyhtiöt kattavat sähkön luotettavasta jakelusta koituvat kustannuksensa. Verotuksen suuri osuus siirtomaksuissa voi tulla joillekin yllätyksenä.

Sähkönjakelu on tarkasti säädelty toimiala, joten sähköyhtiöt eivät hinnoittele siirtomaksujaan mielensä mukaan vaan kustannusperusteisesti ja viranomaisen valvomana. Sähköyhtiöiden väliset erot siirtomaksuissa johtuvat esimerkiksi verkon rakenteesta. Sähköyhtiöillä, joiden sähköverkosta iso osa on taajamassa, siirtomaksut ovat yleensä pienemmät kuin yhtiöillä, joilla on paljon haja-asutusalueen sähköverkkoa, joka on metsässä pitempien etäisyyksien päässä eikä kokonaan maan alla turvassa myrskyvahingoilta. Keuruun Sähköllä tätä haja-asutusaluetta on, joten se näkyy valitettavasti myös siirtohinnoissa.

Äärimmäinen esimerkki sähköverkon alueellisesta vaikutuksesta on viime talvena etenkin Kainuuta vaivanneet laajat tykkylumen aiheuttamat sähkökatkot, joista koitui verkkoyhtiöille miljoonien eurojen vahingot. Keski-Suomi ja Keuruu välttyivät onneksi näin suurilta vahingoilta.

Sähköyhtiö joutuu vastaamaan moniin viranomaisten vaatimuksiin, mikä puolestaan pakottaa investoimaan. Ajankohtaisia viime aikoina ovat olleet ns. toimitusvarmuusinvestoinnit. Koska verkko ikääntyy ja suomalaisista on tullut entistä sähköriippuvaisempia, on toimitusvarmuuteen tärkeää satsata. Sähköverkkoja pyritään yhä enemmän siirtämään maan alle suojan myrskytuhoilta, mutta samalla maakaapelointi on kallista.


Mihin siirtomaksusi käytetään?

Olemme kertoneet aikaisemmin Energiateollisuuden tilastoihin perustuvia tietoja siirtomaksuista ja siitä, kuinka ne keskimääräisessä sähköverkkoyhtiössä jakautuvat eri asioihin. Sähköverkot ovat erilaisia ja niin ovat kulutkin. Tässä kerromme, kuinka me Keuruun Sähköllä käytämme sähköverkomme alueen siirtomaksut.

Keuruun Sähköllä siirtomaksuista noin puolet menee sähköverkon investointeihin. Siihen sisältyy siis verkon uusimisen ja uusien liittymien rakentamisen kustannukset.

Noin viidennes siirtomaksuista menee alueverkkomaksuihin ja siirtohäviöihin. Suunnilleen kymmenesosta menee käyttöön ja kunnossapitoon, kuten vikojen korjaamiseen, raivauksiin, puunkaatoapuun, kaapelinnäyttöpalveluun ja mittareiden luentaan ja ylläpitoon.

Muita suurimpia kuluja ovat mm. tietojärjestelmät, asiakaspalvelu, neuvonta, lupamaksut, vakuutukset, työvälineet, joita kaikkia tarvitaan, jotta voimme tarjota sähköverkkomme asiakkaille luotettavaa sähköä vuoden ympäri.

Keuruun Sähköllä on noin 9 000 sähkönkäyttöpaikkaa. Ylläpidettävää sähkölinjaa meillä on n. 1700 km, lähes 190 metriä jokaista käyttöpaikkaa kohti, ja jakelumuuntamoita lähes 600.