Sähköliiton ylityökiellosta mahdollisesti viivettä korjaustöihin

Sähköliiton ylityökielto on astunut voimaan tänään 1.2.2018 klo 6.00 alkaen.

Ylityökiellosta johtuen myös Keuruun Sähköllä säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvissa viankorjauksissa saattaa ilmetä viivettä. Pahoittelemme tilannetta ja pyrimme minimoimaan asiakkaillemme koituvan harmin ja vahingon, joita työtaistelutoimenpide mahdollisesti aiheuttaa.