Kaukolämpöputken asennus Keuruulla

Keuruun Energia aloittaa maanantaina 27.5. kaukolämpöputken asentamisen Tikkalan kiinteistöön. Kaivuutyö ulottuu Pitäjäntuvantieltä (kirjaston yläpuolelta) Keuruuntien varteen, ja työt tulevat häiritsemään varsinkin kevyttä liikennettä. Läpiajomahdollisuus autolla tulee säilymään, mutta kevyt liikenne suljetaan Pitäjäntuvanmäen vasemmalta puolelta (rantaan päin katsottuna) sekä Keuruuntien oikealta puolelta (asemaristeyksen suunnalta katsottuna) kaivuutöiden ajaksi. Jatkossa kevyt liikenne ohjataan kulkemaan torin puoleisella jalka- ja pyörätiellä. Alueella kulkee myös työmaaliikennettä.

Käyntimahdollisuus alueen kiinteistöihin säilyy koko kaivuutöiden ajan, ja urakan odotetaan valmistuvan 16.6. mennessä. Keuruun Energia pahoittelee työstä aiheutuvaa haittaa ja häiriötä.