Puhdasta vai likaista energiaa?

Keuruun Energian markkinointikampanja sosiaalisessa mediassa on kerännyt näkyvyyttä ja näin ollen myös keskustelua yrityksestämme. Viime aikoina suuntaus on mennyt kohti konsernimme ympäristövastuusta ja ennen kaikkea turpeen osuutta lämpö- sekä sähkötuotannossa. Epäilykset harhaanjohtavasta markkinoinnista ja uusiutumattoman energian myymisestä uusiutuvana ovat herättäneet paljon ajatuksia; mielestämme avoin keskustelu aiheesta on hieno asia, jota tulee vaalia.

Nyt on meidän vuoromme avata toimintaamme.

Yhtiön tavoitteina luoda ja ylläpitää luottamusta

Keuruun Energia pyrkii jatkuvasti rakentamaan ja ylläpitämään luottamusta asiakkaidensa kanssa. Tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista ainoastaan sitoutumalla läpinäkyvään toimintaan, jossa tiedot kerrotaan rehellisesti toiselle osapuolelle. Ilman molemminpuoleisen luottamuksen säilyttämistä toimintamme ei tukisi reilun liiketoiminnan normeja, kestävästä palveluntarjoamisesta puhumattakaan. Arvojen ja varman asiakaskunnan vaaliminen on erityisen tärkeää myös toimintamme kehityksen kannalta. Täten vakuutamme, että tiedot yrityksemme toiminnasta ovat totuudenmukaisia eikä asiakkaita ole tai ole ollut tarkoitus johtaa harhaan.

Kotimaista ja pääsääntöisesti uusiutuvaa

Käyttämistämme polttoaineista suurin osa on uusiutuvista lähteistä peräisin. Puuhakkeen ja -pelletin osuus energian raaka-aineena on viimeisen neljän vuoden aikana vaihdellut 72,6-92,7 prosenttiyksikön välillä. Öljyä voimalaitoksissa on käytetty vain laitteiston käynnistämiseen, joten sen osuus vuositasolla on prosentin luokkaa. Loput polttoaineesta on turvetta: käytön vuosittainen vaihtelu liikkuu noin seitsemästä prosentista neljäsosaan.

Varissaaren CPH-laitos, jossa suurin osa lämmöstä ja sähköstä tuotetaan, on suunniteltu niin että energian tuottaminen on mahdollista myös ilman turvetta. Tällä hetkellä suurimmat perustelut turpeen käyttämiselle liittyvät kuitenkin sekä polttoteknillisiin että taloudellisiin motiiveihin. Turpeen rikki esimerkiksi sitoo poltossa viherhakkeiden klorideja, estäen osaltaan kuumakorroosion vaikutusta yli 450 celsiusasteen lämpötiloissa. Taloudellisesta näkökulmasta taas sekä viranomaiset että markkinatilanne pakottavat energiayhtiöt optimoimaan polttoaineiden hankintahinnan mahdollisimman edulliseksi (Tutustu tästä kaukolämmön uusiin hintoihin). Ilman polttoaineiden keskihinnan seuraamista emme kykene tuottamaan kaukolämpöä kohtuullisella hinnalla.

Polttoaineiden hinnan optimoinnilla on suuri vaikutus lopputuotteen hintaan. Turpeen valmistevero on viime vuosina vaihdellut 1,90-4,90 euron välillä kilowattituntia kohti, mikä johtuu täysin poliittisesta päätöksenteosta. Tulevaisuudessa varmaa on ainoastaan se, että turpeen verotusta tullaan kiristämään.

Polttoaineiden hinnan optimoinnilla on suuri vaikutus lopputuotteen hintaan. Turpeen verotus on viime vuosina laskenut reilusti.

 

Piipusta pihalle vain vesihöyryä

Voimalaitoksen loppupäästöihin turpeen käyttäminen ei vaikuta kuin marginaalisesti. Vaikka turvetta käytetään osana voimalaitosten toimintaa, huolehdimme lopputuotteiden puhdistamisesta sekä jatkokäytöstä erittäin vastuullisesti. Valtakunnallisella tasolla Keuruun Energian laitokset tuottavat päästöjä reilusti alle keskiarvon, minkä lisäksi käyttämämme polttoaineet pyritään hankkimaan läheltä: ison pahan turpeenkin alkuperämaana toimii Suomi. Päästöihin on mahdollista vaikuttaa myös energiatehokkuudella ja Varissaaren voimalaitokset ovat edelläkävijöitä myös tässä tekniikassa.

Keväällä 2019 suoritetuissa päästömittauksissa voimalaitoksen rikkidioksidipäästöt olivat 6,4 mg/m3 (ympäristöluvan raja-arvo rikkidioksidipäästöille on 200 mg/m3) ja hiukkaspitoisuus mittauksissa 0,2 mg/m3 (raja-arvo on 50 mg/m3). Numerot itsessään kertovat, ettei voimalaitos aiheuta suuria päästöjä, mutta mainittakoon vielä turpeen osuuden mittaushetkellä olleen noin 35% polttoaineesta.

Sertifikaatti takaa puhtauden

Itse Varissaari™-sähkön markkinoinnissa korostetaan uusiutuvuutta ja alkuperätakuuta, mikä on aiheuttanut usein hämmennystä turvekeskustelussa mukana olleille. Sertifikaatti kuitenkin takaa sen, ettei Varissaari™-sähkön tuotanto sisällä uusiutumattomia polttoaineita. Sertifioidut tuotteet tulee aina todentaa, minkä vuoksi asiakas saa aina tuoteturvan kyseiselle sähkötyypille. Varissaari™-sähköä ei myöskään voida myydä rajattomasti, vaan juuri se määrä joka sitä on oikeasti tuotettu.

Tulevaisuus tuo muutoksia

Vaikka turpeen markkinatilanne on tällä hetkellä energiatuotannon kannalta hyvä, näyttää sen tulevaisuus paitsi kalliilta myös eettisesti epävarmalta. Keuruun Energian kohdalla turpeen osuutta polttoaineissa tullaan luultavasti pienentämään, eikä siitä täysin luopuminenkaan näytä epätodennäköiseltä. Päinvastoin, tämä suunta tulee tukemaan yhtiön vihreitä arvoja ja vastuuta ympäristöasioissa. Keuruun Lämpövoima tutkii jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja korvaajia turpeelle, minkä lisäksi keväällä 2019 Varissaaren voimalaitoksessa koepoltettiin ympäristöystävällisempiä polttoaineita. Aika näyttää mihin suuntaan polttoainejakaumaa kehitetään, mutta moderni voimalaitos tuo yhtiöllemme monia mahdollisuuksia, joita monilla muilla ei ole.

Keuruun Energian voimalaitosten polttoainejakaumat vuosina 2015-2018