Viime viikon lyhyet katkot osana verkon hyvää kunnossapitoa ja testaamista

Helmikuun aikana Keuruun Energialla on suoritettu kokeita ja relekoestuksia keskijänniteverkon suojauksen varmistamiseksi. Suojaukset tulee määräysten mukaan tarkistaa joka kolmas vuosi. Viikolla 6 relekoestukset suoritettiin Keuruun sähköasemalla, kun taas kuluvalla viikollaon Yliahon sähköaseman vuoro. Relekoestukset ovat tärkeä mutta vaivaton tapa hyvän verkon kunnossapidon takaamiseksi, sillä ne eivät aiheuta katkoja sähkönjakelussa.

Viime viikon torstaina 13.2. tehdyt maasulkukokeet aiheuttivat sen sijaan lyhyitä 8-10 sekunnin pituisia keskeytyksiä joillekin kuluttajille. Maasulkukokeiden yhteydessä aiheutuvat katkot ovat välttämättömiä todellisten tulosten saamiseksi, ja torstaina lyhyitä katkoja tuli 3-4 kappaletta käyttöpaikkaa kohden. Yhteensä testejä tehtiin kolmessa eri kohteessa. Keskijänniteverkkoa myös rajattiin päivän aikana niin, että kulloinkin vuorossa olevan testipaikan vaikutuksessa oli mahdollisimman vähän kuluttajia. Testikohdat keskitettiin lisäksi luotettavaan kohtaan verkkoa, sillä todellisia tuloksia ei olisi saatu aivan sähköaseman reunalta.

Kaiken kaikkiaan torstaina testit onnistuivat hyvin: Ne osoittivat maasulkusuojauksen toiminnan ja herkkyyden olevan sillä tasolla, kuin sen kuuluukin. Testit suoritettiin Maviko Oy:n testauskärryllä. 

Relekoestukset Keuruun Energialle suorittaa naapurimme Koillis-Satakunnan Sähkö Oy.

 

Jesse Lehtonen oli auttamassa Maviko Oy:n testauskärryn käytössä.

 

 

Juttua päivitetty 21.2.: Tieto relekoestuksien tekijästä siirretty kuvatekstistä leipätekstiin.