Lämpölaitoksemme

Keuruun Energialla on yksi voimalaitos ja kaksi lämpölaitosta: Varissaaressa sekä voimalaitos että lämpölaitos ja Haapamäellä lämpölaitos.

Varissaari 1 otettiin käyttöön vuonna 2010. Kyseessä on Keuruun Lämpövoiman energiatehokkain ja ympäristöystävällisin laitos. CPH-laitos tuottaa vuosittain 65 GWh lämpöä ja 10 GWh sähköä. Se toimii suunnannäyttäjänä suomalaisessa energiateollisuudessa.

Vuonna 2018 polttoaineina käytettiin 67 % puuta ja 33 % turvetta. Laitoksen korkea ekologisuusaste ei jää pelkästään polton ja hukkalämmön talteenoton tehokkuuden varaan, vaan myös savukaasujen ja lauhdevesien puhdistusjärjestelmä pienentää laitoksen ympäristökuormituksen murto-osaan entisestä. Lisäksi laitoksessa on jatkuvasti toimiva päästömittausjärjestelmä, jolla mitataan muun muassa savukaasujen sisältämä kiintoaine- ja hiukkaspitoisuuksia. Polttoaineen poltosta syntyvä tuhka voidaan hyödyntää pelto- ja metsälannoitukseen.

 • Valmistaja MWPower
 • Leijupetikattila + savukaasupesuri
 • Savukaasujen suodatus: Pussisuodatin
 • Polttoaine: Metsähake, sahojen sivutuotteet, jyrsinturve
 • Kattilan teho: 19,9 MW,
 • Sähköteho: 5 MW
 • Hyötysuhde: n. 100 %


Varissaari 2 on vara/huippulaitos, jota ajetaan pääasiassa Varissaari 1:n kesäseisokkien aikaan ja muulloin lisäapuna. Se on rakennettu vuosina 2017 ja 2018 vanhaan Orionin lääketehtaaseen, joka on Museoviraston suojelema rakennus.

Uudella laitoksella on hyvä hyötysuhde ja edeltäjäänsä selvästi alhaisemmat päästöt. Turvetta tai öljyä ei käytetä Varissaari 2:ssa käytetä ollenkaan. Polttoaineet ovat siis sataprosenttisesti kotimaisia puuperäisiä polttoaineita.

 • Valmistaja: Enerstena/Nakkila Boilers
 • Arinakattila + Savukaasulauhdutin
 • Savukaasujen suodatus: Monosykloni- ja pussisuodatin
 • Polttoaine: Metsähake, sahojensivutuotteet, kierrätyspuu
 • Kattilan teho: 8,0 MW


Haapamäki on vuonna 2013 rakennettu 2 MW KPA-lämpölaitos, jolla tuotetaan noin 6 GWh lämpöä Haapamäen kaukolämpöverkkoon. Siellä poltetaan hakepuuta sekä palaturvetta ja se on Varissaaren kattilalaitoksia pienempi. Savukaasut puhdistetaan kattilan yhteydessä sijaitsevassa multisykloni-osassa.

Kuten Varissaari 2, on Haapamäen kattila etäohjattava: koko laitosta ohjaa automaatiojärjestelmä, jota voi operoida sekä paikallisesti että kauko-ohjauksella Varissaaren valvomosta.

 • Valmistaja: Vaasan Kuljetuskanavat
 • Arinakattila
 • Savukaasujen suodatus: Multisykloni
 • Polttoaine: Metsähake, sahojen sivutuotteet, kierrätyspuu, palaturve
 • Kattilan teho: 2,0 MW
 • Hyötysuhde: 88 %

Radiki LOGO white 220px

© Keuruun Energia 2021. All Rights Reserved. Site by Aidia.