Tiesitkö tämän sähköverkosta?

Siirtomaksujen hinta on tasapainoilua matalan hinnan ja toimintavarmuuden välillä.

Yksinkertaisimmillaan siirtomaksujen suuruus on tasapainoilua matalan hinnan ja toimintavarmuuden välillä. Olemme kuitenkin keränneet tälle sivustolle vastauksia tyypillisimpiin kysymyksiin, joita sähkönsiirtoon saattaa liittyä. Lisätietoja oikeuksistasi sähkönkäyttäjänä, valvonnasta ja hintojen säätelystä löydät osoitteesta https://energiavirasto.fi/kuluttajat.

SIIRTOHINNOISTA

Mistä sähkönsiirtohinta muodostuu?

Siirtopalvelu muodostuu sähkön siirrosta, sähkön kulutuksen mittauksesta ja taseselvityksestä. Sähkön siirto tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle.

Taseselvityksellä tarkoitetaan eri sähkönmyyjien myymän sähköenergian määrän selvittämistä. Siirtopalvelun hinnasta käytetään myös nimitystä siirtohinta. Siirtohintaan vaikuttavat sähkön siirtoon käytettävän sähköverkon pääoma-, käyttö- ja ylläpitokustannukset. Siirtohintaa asiakas ei voi kilpailuttaa, mutta Energiavirasto valvoo sen kohtuullisuutta.

Mihin siirtomaksut käytetään?
Miksei siirtomaksu voi perustua kulutukseen? Eihän sähkön säästäminen nyt kannata.
Miksi eri yhtiöillä on erisuuruiset siirtomaksut?
Voiko sähköverkkoyhtiön kilpailuttaa?

SÄHKÖNJAKELUN VALVONTA

Kuka takaa, että sähkönsiirron hinnat ovat kohtuulliset eikä niitä nosteta liikaa?

Energiavirasto on lähtökohtainen taho sähkön siirtohintojen valvojana. Se valvoo kaikkien Suomessa toimivien sähköyhtiöiden siirtohintoja ja sillä on oikeus rajoittaa hintojen nostamista. Tarkoista säädöksistä ja Energiaviraston toimintatavoista voit lukea heidän nettisivuiltaan osoitteesta https://energiavirasto.fi/kuluttajat.

Miksi sähköverkkoa maakaapeloidaan/ei maakaapeloida? Miksi kaikki joutuvat maksamaan maakaapeloinnista eivätkä vain ne, jotka asuvat maakaapeloidulla alueella?

Radiki LOGO white 220px

© Keuruun Energia 2021. All Rights Reserved. Site by Aidia.