Tiesitkö tämän sähköverkosta?

SIIRTOHINNOISTA

Mistä sähkönsiirtohinta muodostuu?

Siirtopalvelu muodostuu sähkön siirrosta, sähkön kulutuksen mittauksesta ja taseselvityksestä. Sähkön siirto tarkoittaa sähkön tuomista sähköverkon kautta kuluttajalle.

Taseselvityksellä tarkoitetaan eri sähkönmyyjien myymän sähköenergian määrän selvittämistä. Siirtopalvelun hinnasta käytetään myös nimitystä siirtohinta. Siirtohintaan vaikuttavat sähkön siirtoon käytettävän sähköverkon pääoma-, käyttö- ja ylläpitokustannukset. Siirtohintaa asiakas ei voi kilpailuttaa, mutta Energiavirasto valvoo sen kohtuullisuutta.

Mihin siirtomaksut käytetään?
Miksei siirtomaksu voi perustua kulutukseen? Eihän sähkön säästäminen nyt kannata.
Miksi eri yhtiöillä on erisuuruiset siirtomaksut?
Voiko sähköverkkoyhtiön kilpailuttaa?

SÄHKÖNJAKELUN VALVONTA

Kuka takaa, että sähkönsiirron hinnat ovat kohtuulliset eikä niitä nosteta liikaa?
Sähkönsiirtohintojen seuranta ja kohtuullisuus. Tähän siitä, kuinka Energiavirasto valvoo toimintaa. Sähkömarkkinalainsäädännöstä.
Miksi sähköverkkoa maakaapeloidaan/ei maakaapeloida? Miksi kaikki joutuvat maksamaan maakaapeloinnista eivätkä vain ne, jotka asuvat maakaapeloidulla alueella?