Keuruulla 1970-luvulta saakka tuotettu kaukolämpö on paikallista, ympäristöystävällistä ja energiatehokasta. Kylmillä talvikeleilläkin kodit lämpiävät aidosti paikallisella energialla, sillä suurin osa lämmöntuotannossamme käytettävistä polttoaineista tuodaan 60 kilometrin säteeltä.

Yhteensä 48 kilometrin mittainen kaukolämpöverkkomme kuljettaa vuosittain noin 70 000 MWh:n edestä lämpöä. Puu, turve ja kierrätyspolttoaine muuttuvat lämmöksi sekä Varissaaren että Haapamäen voimaloissa, joista sitä siirretään yhteensä noin kolmellesadalle käyttöpaikalle – yksittäisiä kaukolämmön käyttäjiä on siis tuhansia!

Lue lisää kaukolämmön tuotannosta Keuruulla

Kaukolämpö tuo mukanaan paitsi asumismukavuutta, myös varmuutta ja huoletonta lämmitystä – mutta millaisen matkan se kulkee ennen kuin se päätyy lämmittämään asuntoasi?

Lämpimän kaukolämpöveden matka alkaa paikallisilta lämpölaitoksiltamme. Siellä lämmitetty vesi pumpataan maan alla näkymättömissä kulkeviin kaukolämpöputkistoihin, joita pitkin se kulkee aina asiakkaille asti. Asiakkaiden luona pysäkkinä on lämmönjakohuone, josta lämpö puolestaan siirtyy lämmönsiirtimien avulla edelleen asiakkaan omaan lämmitysjärjestelmään. Lämmintä vettä hyödynnetään kiinteistöjen lämmityksessä monipuolisesti: sen avulla lämpiävät niin patterit, lattiat kuin käyttövedetkin.

Saavutettuaan asiakkaan lämmönjakohuoneen ja siellä lämmön luovutettuaan on kaukolämpövesi tehnyt tehtävänsä. Jäähtyneenä se kiertää paluuputkia pitkin takaisin lämpölaitoksillemme, joissa se lämmitetään aina uudelleen ja uudelleen – lämpö kiertää järjestelmässä siis jatkuvasti ja varmasti, säällä kuin säällä.

Faktoja kaukolämmöstä

Kaukolämmön toimitusvarmuus on yli 99 prosenttia.

Kaukolämmön tuotanto meillä Keuruulla kuormittaa ympäristöä minimaalisesti: piipuistamme nousee pääosin vesihöyryä.

Vesi on kaukolämpöjärjestelmän ydin – sen ominaisuudet sitovat lämpöä paljon ja pitkäaikaisesti.

Ekologisesti värjätty vesi auttaa paikallistamaan mahdolliset vuotokohdat nopeasti.

Categories: Tietopankki /