Ara: Avustusta matalalämpöiseen kaukolämpöön siirtymiseksi

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara voi myöntää avustusta vuosina 2022-2023 asuinrakennusten matalalämpötilaisten kaukolämpölaitteistojen vaihtamiseen ja lämmitysjärjestelmän säätöön ja tasapainotukseen. Avustus myönnetään valtion asuntorahastosta, ja määrärahan suuruus määritellään vuosittain valtion talousarviossa.

Lue lisää ja tutustu hakuohjeeseen osoitteessa https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_matalalampoiseen_kaukolampoon_siirtymiseksi

Öljylämmityksestä luopuville yksityistalouksille tarjolla tukea

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet aikaisintaan 1.6.2020.

Katso lisää osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

Categories: Uutiset /