Lämmitysmuotoja vertailtaessa kaukolämpö on ollut pitkän historiansa aikana hinnoittelultaan yksi vakaimmista lämmitysmuodoista. Keuruulla kaukolämmön hintakehitys ei tee tähän poikkeusta. Viimeisen 10 vuoden aikana kaukolämmön hinta on noussut kokonaisuudessaan vain muutaman prosentin, vaikka yleiset kustannusindeksit ovat tänä aikana nousseet enemmän.

Keuruulla kaukolämmön hinnankorotukset on voitu pitää maltillisina sen takia, koska lämpöä tuottavat laitokset on aikoinaan suunniteltu energiatehokkaiksi sekä sellaisiksi, että niissä voidaan polttaa useita eri polttoaineita. Laitoksien polttoaineiden käyttöä on voitu optimoida aina sen mukaisesti, mikä polttoainelaji on siinä suhdanteessa ollut kustannustehokkainta.

Viime vuosina sähköntuotannosta saatu hyvä markkinahinta on myös omalta osaltaan edesauttanut pitämään kaukolämpöasiakkaiden lämmön hinnan kohtuullisena. Tuulivoima-, aurinkovoima- sekä ydinvoimakapasiteetin kasvaessa sähkön markkinahinta on lähtenyt laskemaan.

Energiakriisin aiheuttama kotimaisten polttoaineiden kysynnän kasvu ja sen rajallinen saatavuus on nostanut polttoaineiden hintaa viime vuosina todella paljon. Erityisesti energiapuun hinta on ollut todella rajussa nousussa viime vuosina. Energiapuun hinnat ovat nousseet tilastointihistorian korkeimmiksi. Hyvänä vertailuna voidaan pitää sitä, että vielä muutama vuosi sitten puukaupoissa karsitusta rangasta maksettiin noin neljäs osa kuitupuun hinnoista. Nyt rangasta maksetaan lähes sama hinta kuin kuitupuusta. Kuitenkin kuitupuunkin hinta on noussut viime vuosina poikkeuksellisen paljon historiaansa nähden.

Muut lämmityspolttoaineet seuraavat energiapuusta valmistettu metsähakkeiden hintaa, eli muidenkin polttoaineiden hinnat ovat noussut lähes yhtä paljon kuin metsähakkeiden hinnat. Lisäksi Suomen ja EU:n kunnianhimoinen ilmastopolitiikka erilaisine velvoitteineen lisäävät polttoainekustannuksia. Keuruun Lämpövoima Oy:n tuotantolaitosten polttoainekulut ovat nousseet viime vuosina yli 20 %:ia vuodessa, eikä tasaantumista ole näkyvissä. Tämä luonnollisesti näkyy kaukolämmön loppuhinnassa, jota on jouduttu korottamaan normaalia enemmän. Siitä huolimatta kaukolämmön hinta on Keuruulla Suomen keskimääräistä hintaa edullisempaa.

Suomessa lämmöntuotanto on menossa kohti ei-polttavia tuotantomuotoja. Viime vuosien polttoainehintojen nousu on vauhdittanut siirtymää entisestään. Myös Keuruun Lämpövoima Oy on suunnittelemassa investointia uuteen tuotantomuotoon, jolla saadaan vähennettyä polttamalla tuotetun energian määrää.

 

Joonas Pekkanen
lämpöpäällikkö
Keuruun Lämpövoima

 

 

Categories: Uutiset /