Sähkönsiirron hinnastot

Siirtomaksu takaa verkon ylläpidon ja kehityksen

Keuruun Energialla on noin 9 000 sähkönkäyttöpaikkaa. Ylläpidettävää sähkölinjaa meillä on n. 1 700 km, lähes 190 metriä jokaista käyttöpaikkaa kohti, ja jakelumuuntamoita lähes 600 kappaletta. Siirtomaksujen avulla pystymme pitämään huolta, että kaikkiin käyttöpaikkoihin tulee virtaa vuorokauden ympäri!

Siirtohinnasto

Sähkönjakelu tarkoittaa sähkön siirtämistä kanta-, alue- ja jakeluverkossa sekä mittarinlukua ja taseselvitystä.

Jakelun hintaan sisältyy olemassa olevan sähköverkon kulumisesta, käytöstä ja korjaamisesta aiheutuvat kustannukset.
Mittarinlukuun sisältyy vastaavasti mittausjärjestelmien ylläpitämiseen ja laskutukseen liittyvät kustannukset.

Taseselvityksellä tarkoitetaan eri sähkönmyyjien toimesta myydyn sähköenergian selvittämistä ja tiedon jakamista.
Tästäkin aiheutuvat kulut katetaan siirtohinnalla.

Hinnastot

• Verkkopalvelumaksut
1.3.2017 alkaen

• Sähkön siirtohinnat
1.7.2018 alkaen

• Sähkön tehosiirtohinnat
1.7.2018 alkaen

• Tuotannon siirtohinnat
1.7.2016 alkaen

• Pientuotannon siirtohinnat
1.7.2016 alkaen

• Liittymismaksuhinnasto

Ohjeet

Etälukumittarit

• Aidon 5511

• Aidon 5530

• Aidon 6000

• E350

Mittauskeskuksen kunto